Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kutnie informuje, iż od dnia 2 czerwca 2020r interesanci będą przyjmowani przez Zarząd i Radę Nadzorczą w dniach przyjęć interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Terminy należy uzgadniać po numerami telefonów:

24 3552600 – przyjęcia przez Zarząd Spółdzielni.

24 3552608 – przyjęcia przez Radę Nadzorczą