RSM Pionier w Kutnie

O spółdzielni

Przedmiot działania

Przedmiotem działania jest realizacja statusowego założenia Spółdzielni Mieszkaniowej jakim jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych i oświatowo-kulturalnych, wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczym osiedlu lub budynku.

W ramach prowadzonej działalności Spółdzielnia:
  • nabywa tereny na własność lub użytkowanie wieczyste;
  • buduje lub nabywa domy mieszkalne, urządzenia pomocnicze i gospodarcze, lokale użytkowe, garaże;
  • prowadzi gospodarkę zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi oraz zarządza majątkiem własnym i domami przyjętymi w administrację
  • prowadzi działalność społeczną i oświatowo-kulturalna, organizuje wśród członków ich środowisku wzajemną pomoc społeczną i krzewi kulturę współżycia;
  • prowadzi zakłady remontowo-budowlane, usługowe i produkcji pomocniczej;
  • może prowadzić działalność handlową, usługową, produkcyjną i oświatową.

Rys historyczny

Pierwsza próba powstania Spółdzielni została poczyniona w listopadzie 1957 roku przy pomocy ówczesnego Przewodniczącego Prezydium rady Miejskiej. Jednakże do powstania spółdzielni nie doszło ze względu na kontrowersyjną postawę osób znajdujących się w dobrej sytuacji materialnej, która wnioskowała o powołanie spółdzielni mieszkaniowej typu własnościowego.

Kolejną próbę zorganizowania spółdzielni mieszkaniowej ponowiono w 1958 roku. Pierwsze, założycielskie Walne Zgromadzenie Członków odbyło się 26 marca 1958 roku. W dniu 1 września 1958 roku do Oddziału Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Łodzi wystąpił Przewodniczący PMRN z akceptacją i poparciem zarówno samego powołania spółdzielni, jak i składu organów spółdzielczych.
Jednakże dopiero 6 września 1958 r. Zarząd i Rada Nadzorcza wystąpiły o wydanie oświadczenia uzasadniającego celowość założenia spółdzielni, które uzyskano 18 września 1958 r.
Formalno-prawnym aktem powołania spółdzielni było jej zarejestrowanie w Sądzie Powiatowym 24 października 1958 r.. Natomiast 29 grudnia 1958 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kutnie została oficjalnie przyjęta na członka Związku Spółdzielni Mieszkaniowych.

Władze

Krzysztof Matusiak

Prezes Zarządu RSM PIONIER w Kutnie

Michał Tetkowski

Zastępca prezesa ds. technicznych i GZM

Barbara Pietrzak

Zastępca prezesa ds. ekonomicznych Główny Księgowy

Rada nadzorcza RSM PIONIER

Góreczny Zdzisław – Przewodniczący  RN

Grzelak Włodzimierz-Z-ca Przewodniczącego  RN

Trojak Małgorzata-Sekretarz RN

Waldemar Tatarata-Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Lewandowski Józef-Członek Komisji Rewizyjnej

Piaszczyńska Jadwiga-Członek Komisji Rewizyjnej

Andrzejewski Marek- Członek Komisji Rewizyjnej

Truszczyński Adam-Członek Komisji Rewizyjnej

Jędrzejczak Bogusław-Przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Technicznej

Stelmasiak Stanisław -Członek Komisji Inwestycyjno-Technicznej

Popławski Dariusz- Członek Komisji Inwestycyjno-Technicznej

Bartczak Zenon-Członek Komisji Inwestycyjno-Technicznej

Karasiński Jan-Członek Komisji Inwestycyjno-Technicznej

Chmurski Andrzej-Członek Komisji Inwestycyjno-Technicznej

Kolasińska Elżbieta-Przewodniczący Komisji ds. Kontaktów z Mieszkańcami

Rojek Barbara-Członek Komisji ds. Kontaktów z Mieszkańcami

Wasilewska Jolanta-Członek Komisji ds. Kontaktów z Mieszkańcami

Brzozowska Jadwiga-Członek Komisji ds. Kontaktów z Mieszkańcami

Klimczak Krystyna-Członek Komisji ds. Kontaktów z Mieszkańcami

Siwińska Grażyna-Członek Komisji ds. Kontaktów z Mieszkańcami