W związku z rezygnacją ze stanowiska Prezesa Zarządu i Z-cy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych – Głównej Księgowej z dniem 31.12.2021r. został powołany nowy Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kutnie w składzie:

Prezes Zarządu  – Krzysztof Matusiak

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i GZM  Michał Tetkowski

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy – Barbara Pietrzak