Twoja Spółdzielnia

od 1958 roku.

Dowiedz się więcej ...
RSM Pionier

Istniejemy od 1958 roku.

Pierwsza próba powstania Spółdzielni została poczyniona w listopadzie 1957 roku przy pomocy ówczesnego Przewodniczącego Prezydium rady Miejskiej. Jednakże do powstania spółdzielni nie doszło ze względu na kontrowersyjną postawę osób znajdujących się w dobrej sytuacji materialnej, która wnioskowała o powołanie spółdzielni mieszkaniowej typu własnościowego.

Kolejną próbę zorganizowania spółdzielni mieszkaniowej ponowiono w 1958 roku. Pierwsze, założycielskie Walne Zgromadzenie Członków odbyło się 26 marca 1958 roku. W dniu 1 września 1958 roku do Oddziału Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Łodzi wystąpił Przewodniczący PMRN z akceptacją i poparciem zarówno samego powołania spółdzielni, jak i składu organów spółdzielczych.