Rady osiedlowe

„GRUNWALD-ŁĄKOSZYN”

Kaźmierczak Andrzej – Przewodniczący Rady Osiedla
Mazur Krzysztof- Z-ca Przewodniczącego RO
Rossa Katarzyna – Sekretarz RO
Lewandowski Maciej -Członek RO
Modliński Jarosław -Członek RO
Pińkowski Sławomir-Członek RO
Szubski Józef-Członek RO
Swyszcz Jerzy-Członek RO
Znyk Paulina – Członek RO
Walczak Krzysztof-Członek RO

„ŚRÓDMIEŚCIE-TARNOWSKIEGO-REJTANA”

Kucharski Jacek- Przewodniczący Rady Osiedla
Zwierzyńska Hanna-Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
Paluszkiewicz Hanna-Sekretarz RO
Olesiński Ryszard- Członek RO
Krysztofik Wiesław -Członek RO
Tomaszewski Łukasz-Członek RO
Włodarczyk Andrzej-Członek RO
Golan Zofia-Sekretarz RO
Marek Rolewski-Członek RO
Taraska Wiesław-Członek RO