ECO Kutno Sp. z o.o. informuje o awarii sieci ciepłowniczej zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzka 12A. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym dla niżej wymienionych obiektów występować będą okresowe przerwy w dostawie czynnika grzewczego dla potrzeb ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania.

  • Królowej Jadwigi 3
  • Królowej Jadwigi 5
  • Jagiełły 1
  • Jagiełły 2
  • Jagiełły 4