Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

Zadanie nr 1 – Renowacja elewacji balkonowej budynku przy Al. ZHP 2,

Zadanie nr 2 – Renowacja części elewacji pawilonu handlowego przy ul. Podrzecznej 38,

Zadanie nr 3  – Remont balustrad balkonowych z wypełnieniem z płyt OSB na ostatniej kondygnacji budynku przy ul. Popiełuszki 5,

Zadanie nr 4 – Remont parkingu przy budynku ul. Chodkiewicza 1,

Zadanie nr 5 – Renowacja tynku mozaikowego rampy przy budynku ul. Grota Roweckiego 3,

Zadanie nr 6 –Wykonanie nowego odcinka i remont chodnika między budynkami przy  ul. Chrobrego 4 i Chrobrego 6.

Zadanie nr 7 – Remont podestów i schodów z wymianą wycieraczek w budynku przy ul. Batorego 5.

Zadanie nr 8 – Remont podestów i schodów z wymianą wycieraczek w budynku przy ul. Chrobrego 18.

 Zadanie nr 9 – Remont podestów i schodów z wymianą wycieraczek w budynku przy ul. Warszawskie Przedmieście 15.

 Zadanie  nr 10 – Remont podestów i schodów w budynku przy ul. Podrzecznej 38.

 Zadanie  nr 11 – Remont podestów i schodów w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 7.

 Zadanie  nr 12 Remont schodów do lokali użytkowych w budynku Wilcza 1.

Szczegóły warunków przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę  61,50 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 24 (tel. 24/355 26 19).

Nr konta bankowego Spółdzielni, na które należy wnieść zapłatę za specyfikację :  Pekao S.A. 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678

 Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium.

(Szczegóły w pkt. 10 SiWZ)

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 8.04.2024 r. do godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni  przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 18.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.