O G Ł O S Z E N I E

Zarząd  Robotniczej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Pionier”  w Kutnie  ogłasza konkurs na:

NAJŁADNIEJSZY BALKON

I OGRÓDEK PRZYBLOKOWY

ORAZ NA NAJŁADNIEJSZĄ RÓŻĘ

w zasobach Spółdzielni

Zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o zgłaszanie  się do właściwych administracji osiedlowych:

Osiedle „Śródmieście-Tarnowskiego-Rejtana  ul. Długosza 19

Osiedle „Grunwald-Łąkoszyn”  ul. Grunwaldzka 10

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15 lipca 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w miesiącu sierpniu br.