Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej  „PIONIER” w Kutnie informuje, że kończy sezon grzewczy 2022/2023. W związku z powyższym od dnia 04.05.2023 r. nastąpi wstrzymanie dostaw czynnika grzewczego dla potrzeb centralnego ogrzewania do zasobów mieszkaniowych  RSM „Pionier”.