Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej  „PIONIER” w Kutnie informuje, że z dniem 29.04.2024r. zakończono dostawy energii cieplnej do zasobów RSM „PIONIER” na potrzeby centralnego ogrzewania.