Oświadczenie dotyczące odpadów komunalnych

Oświadczenie w sprawie liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym  (dotyczy odpadów komunalnych).

Po wypełnieniu oświadczenia przez osobę  posiadającą tytuł prawny do lokalu prosimy o wysłanie skanu drogą elektroniczną (pionierk@poczta.onet.pl) lub wrzucenie do skrzynki podawczej Spółdzielni.

Przetarg lokal użytkowy

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego

Przetarg odbędzie się w dniu  15 lutego 2021 r. o godz. 1100

Przedmiotem przetargu jest  lokal  użytkowy   położony  w Kutnie przy ulicy:

1.  Barlickiego 2  o pow. użytkowej 100,1 m

Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 15,00 zł/m2

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.550,00 zł ( słownie: tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych).


Lokal dostępny od 1 marca 2021 roku    

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.

Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem - w Dziale Księgowości pokój Nr 1.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 Pekao S.A. do dnia 15 lutego 2021 r. , a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

Przejmujący przed podpisaniem Umowy ( najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT oraz 3-miesięcznej zaliczki na poczet opłat za c.o.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.


przetarg nieograniczony na wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę drzwi wejściowych do klatek  schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Tarnowskiego 42, Rejtana 38/Maczka 19, Teligi 15, Teligi 17, Chrobrego 4, Jagiełły 7 i  pawilonie handlowym przy ul. Zamoyskiego 4 w Kutnie w 2021 roku.

Termin realizacji do dnia 30 czerwca 2021 r.

Szczegóły warunków przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę  36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie  pok. 24 lub 25, (tel. 24/355 26 19 lub 24/355 26 21).

Nr konta bankowego Spółdzielni, na które należy wnieść zapłatę za specyfikację :  

Pekao S.A. 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 3 000 zł.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 22.02.2021 r. do godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni  przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 18.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Dni wolne

INFORMACJA

 

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kutnie informuje, iż w zamian za dni świąteczne 15 sierpnia i 26 grudnia przypadające w soboty – 24 grudnia 2020r. i 31 grudnia 2020r. sa dniami wolnymi w RSM „Pionier” w Kutnie.

Informacja.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i dużą absencją chorobową pracowników, Zarząd RSM Pionier informuje iż od dnia 3.11.2020 r. do odwołania zgłoszenia awarii będą przyjmowane w godzinach 12.00-20.00 w trybie dyżurów tak jak w dni wolne od pracy.

 

Za utrudnienia przepraszamy

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek Mieszkaniowy

MOGĄ UZYSKAĆ OSOBY POSIADAJĄCE ŚREDNIO MIESIĘCZNY DOCHÓD ( BRUTTO )

W GOSPODARSTWIE JEDNOOSOBOWYM 2.100,00 ZŁ

A W GOSPODARSTWIE WIELOOSOBOWYM 1.500,00 ZŁ

E-konto

INFORMACJA

 Zarząd RSM "PIONIER" w Kutnie informuje o otwarciu platformy internetowej 

E-KONTO.

Strona ta umożliwia dostęp do części informacji pochodzących z systemu informatycznego Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "PIONIER" w Kutnie.
Usługa ta przeznaczona jest  dla mieszkańców  RSM "PIONIER" w Kutnie. 
Aby uzyskać dostęp do informacji na temat stanu konta należy zgłosić się do siedziby RSM "PIONIER" w Kutnie lub Administracji osiedlowej i za okazaniem dokumentu tożsamości pracownik spółdzielni przydzieli Państwu specjalne konto internetowe, dzięki któremu można będzie zalogować się do systemu   i dowiedzieć się o:

-       - podstawowych danych właściciela lokalu z ewidencji RSM "Pionier"

-       - ostatnim saldzie na kartotekach

-       - szczegółowych obrotach na kartotece

-       - składnikach wchodzących w skład należnych opłat za dowolny miesiąc,

-       - innych informacjach zamieszczonych przesz Spółdzielnię .

Korzystanie ze strony jest bezpłatne, lecz wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odpowiednie oświadczenie  zobowiązani będziecie Państwo podpisać z chwilą utworzenia konta w RSM "Pionier" w Kutnie.

                                                                                                                                             Zarząd RSM "Pionier"

Kutno, maj 2014 r.                                                                                              W Kutnie


Komunikat
Dziękujemy za dokonywanie wpłat na konta indywidualne w spółdzielni. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt ze służbami finansowymi lub Administracją Osiedla. Jednocześnie informujemy, iż w naszych numerach rachunków zawsze znajduje się człon XX 1240 6960 8244 XXXX XXXX XXXX ZARZĄD RSM "PIONIER" w KUTNIE