Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

 1. Przełożenie odcinka chodnika przy budynku ul. Długosza 6A.
 2. Przełożenie odcinka chodnika przy budynku ul. Tarnowskiego 11.
 3. Naprawa schodów terenowych (zewnętrznych) przy budynku przy ul. Staszica 18.
 4. Remont parkingu przy budynku ul. Chodkiewicza 1.
 5. Remont schodów i balustrad do lokalu przy ul. Sowińskiego 14.
 6. Renowacja tynku mozaikowego rampy przy budynku ul. Grota Roweckiego 3.
 7. Wykonanie nowego odcinka i remont chodnika między budynkami przy ul. Chrobrego 4 i Chrobrego 6.
 8. Remont podestów i schodów z wymianą wycieraczek w budynku przy ul. Batorego 5.
 9. Remont podestów i schodów z wymianą wycieraczek w budynku przy ul. Chrobrego18.
 10. Remont podestów i schodów z wymianą wycieraczek w budynku przy ul. Warszawskie Przedmieście 15.
 11. Remont podestów w budynku przy ul. Jagiełły 9.
 12. Remont podestów i schodów w budynku przy ul. Podrzecznej 38.
 13. Remont podestów i schodów w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 7.

                                                                                                                            

Szczegóły warunków przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę  61,50 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 24  (tel. 24/355 26 19).

Nr konta bankowego Spółdzielni, na które należy wnieść zapłatę za specyfikację :  Pekao S.A. 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium.

(Szczegóły w pkt. 10 SiWZ)

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.02.2024 r. do godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni  przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 18.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.