Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

I. Remontu dachów budynków przy ul. Olimpijskiej 4, Podrzecznej 46.

II. Remontu dachów i kominów budynku przy ul. Chodkiewicza 1. 

III. Wymiany daszków nad wejściami do klatek schodowych budynków mieszkalnych przy ul. Braci Śniadeckich 3,4,5,10, Staszica 18,20,22,  Kościuszki 5,7, Skłodowskiej 30, Tarnowskiego 38, Sikorskiego 8,11, Hallera 4, Andersa 6A, Roweckiego 5.

IV. Naprawy i renowacji daszków, sufitów i ścian elewacyjnych przy wejściach do klatek schodowych budynku przy ul. Wilczej 6.

Termin realizacji do 30.09.2024 r.

Szczegóły warunków przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę  61,50 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 24 (tel. 24/355 26 19).

Nr konta bankowego Spółdzielni, na które należy wnieść zapłatę za specyfikację :  Pekao S.A. 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium.

(Szczegóły w pkt. 10 SiWZ)                 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2.02.2024 r. do godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni  przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 18.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.