Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnieogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj trzech instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków użytkowych należących do Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier oraz dostawę, montaż i podłączenie dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Termin realizacji   do  30.09.2023 r.

Szczegóły warunków przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę  61,50 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 24  (tel. 24/355 26 19).

Nr konta bankowego Spółdzielni, na które należy wnieść zapłatę za specyfikację :  Pekao S.A. 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium. (Szczegóły w pkt. 12 SiWZ)          

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.05.2023 r. do godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni  przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 18.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

zmiana

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETAGU DLA  RSM PIONIER W KUTNIE

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnieinformuje, iż wydłuża do dnia 24.05.2023 r. do godz. 10:00  termin składana ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj trzech instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków użytkowych należących do Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier oraz dostawę, montaż i podłączenie dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2023 roku o godzinie 1015 w Sali Konferencyjnej przy ul. Staszica 21 w siedzibie zamawiającego.

Szczegóły warunków przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę  61,50 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 24  (tel. 24 355 26 19).