Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

I. Remontu dachów budynków przy ul. Podrzecznej 40A, Podrzecznej 40,

II. Remontu dachu i kominów budynku przy ul. Chodkiewicza 1, 

III. Remontu kominów budynków przy ul. Chodkiewicza 15, Sowińskiego 14A, Barlickiego 4. 

Termin realizacji do 30.10.2023 r.

Szczegóły warunków przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę  61,50 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 24  

(tel. 24/355 26 19).

Nr konta bankowego Spółdzielni, na które należy wnieść zapłatę za specyfikację :  Pekao S.A. 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium.

(Szczegóły w pkt. 10 SiWZ)

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2.06.2023 r. do godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni  przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 18.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.