Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę i modernizacje instalacji elektrycznej i instalacji domofonowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie przy ul. Barlickiego 2, Hallera 4, Jagiełły 2, Jagiełły 5, Jagiełły 9, Królowej Jadwigi 7, Jana Pawła II 5, Braci Śniadeckich 3, Braci Śniadeckich 4,  Braci Śniadeckich 5,  Braci Śniadeckich 6, Braci Śniadeckich 8, Braci Śniadeckich 10, Chodkiewicza 11,  Chodkiewicza 15, Chodkiewicza 15A, Dąbrowskiego 6, Krasińskiego 7, Kołłątaja 12, Kościuszki 5, Kościuszki 7, Olimpijska 4, Olimpijska 4B, Olimpijska 4C, Olimpijska 6, Olimpijska 8, Oporowska 9, Reja 8, Reja 10, Sikorskiego 11, Sosabowskiego 4/4a, Sowińskiego 5, Sowińskiego 13, Sowińskiego 15,  Sowińskiego 14,  Sowińskiego 14A, Tarnowskiego 3, Tarnowskiego 5, Tarnowskiego 13, Tarnowskiego 32, Grunwaldzka 12B,  W-wskie Przedmieście 15, Wojska Polskiego 8 ,Wilcza 2,Wilcza 3, Wilcza 3d.

Termin realizacji do dnia 30 września 2024 r.

(zgodnie z  harmonogramem uzgodnionym z poszczególnymi administracjami osiedli)

Szczegóły warunków przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę  61,50 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie  pok. 24 (tel. 24 355 26 19)

Nr konta bankowego Spółdzielni, na które należy wnieść zapłatę za specyfikację :  Pekao S.A. 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium określonego w SIWZ.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 24.11.2023 r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni  przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 18.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.