Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych do klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.  Reja 8, Reja 10, 1-go Maja 17,Krasińskiego 5, Krasińskiego 7, Reja 4, Barlickiego 28, Wojska Polskiego 8, Braci Śniadeckich 4, Braci Śniadeckich 6, Braci Śniadeckich 8, Braci Śniadeckich 10,  Kościuszki 7, Braci Śniadeckich 3, Braci Śniadeckich 5, Kościuszki 5, Barlickiego 2, Olimpijska 4, Olimpijska 4A, Olimpijska 4B, Olimpijska 4C, Olimpijska 6, Olimpijska 8, Oporowska 9, Kołłątaja 12,  Dąbrowskiego 4,  Dąbrowskiego 6,

Sowińskiego 5, Sowińskiego 13, Sowińskiego 15, Kościuszki 13, Chodkiewicza 11, Chodkiewicza 15, Chodkiewicza 15A,  Sowińskiego 14, Sowińskiego 14A, Tarnowskiego 3, Tarnowskiego 5, Tarnowskiego 13, Tarnowskiego 32, Sikorskiego 11, Hallera 4, Sosabowskiego 4-4A,  Jana Pawła II 5, Jagiełły 5, Jagiełły 9, Warsz. Przedmieście 15,Wilcza 2, Wilcza 3, Wilcza 3D, Grunwaldzka 12B, Jagiełły 2, Kr. Jadwigi 7  w Kutnie.

Termin realizacji do dnia 30 września 2024 r.

(zgodnie z  harmonogramem uzgodnionym z poszczególnymi administracjami osiedli)

Szczegóły warunków przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę  61,50 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie  pok. 24 (tel. 24 355 26 19)

Nr konta bankowego Spółdzielni, na które należy wnieść zapłatę za specyfikację :  Pekao S.A. 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium określonego w SIWZ.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 24.11.2023 r. do godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni  przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 18.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.