Struktura organizacyjna

Kadra zarządzająca RSM PIONIER 

 Krzysztof Matusiak - prezes Zarządu RSM PIONIER w Kutnie
Michał Tetkowski - zastępca prezesa ds. technicznych i GZM
Barbara Pietrzakzastępca prezesa ds. ekonomicznych Główny Księgowy 

Rada nadzorcza RSM PIONIER


Góreczny Zdzisław - Przewodniczący  RN                        

Grzelak Włodzimierz-Z-ca Przewodniczącego  RN           

Trojak Małgorzata-Sekretarz RN                                      

Waldemar Tatarata-Przewodniczący Komisji Rewizyjnej                                                            

Lewandowski Józef-Członek Komisji Rewizyjnej                                         

Piaszczyńska Jadwiga-Członek Komisji Rewizyjnej                                                         

Andrzejewski Marek- Członek Komisji Rewizyjnej                                         

Truszczyński Adam-Członek Komisji Rewizyjnej              

Jędrzejczak Bogusław-Przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Technicznej

Stelmasiak Stanisław -Członek Komisji Inwestycyjno-Technicznej                

Popławski Dariusz- Członek Komisji Inwestycyjno-Technicznej              

Bartczak Zenon-Członek Komisji Inwestycyjno-Technicznej              

Karasiński Jan-Członek Komisji Inwestycyjno-Technicznej              

Chmurski Andrzej-Członek Komisji Inwestycyjno-Technicznej

Kolasińska Elżbieta-Przewodniczący Komisji ds. Kontaktów z Mieszkańcami

Rojek Barbara-Członek Komisji ds. Kontaktów z Mieszkańcami     

Wasilewska Jolanta-Członek Komisji ds. Kontaktów z Mieszkańcami

Brzozowska Jadwiga-Członek Komisji ds. Kontaktów z Mieszkańcami 

Klimczak Krystyna-Członek Komisji ds. Kontaktów z Mieszkańcami 

Siwińska Grażyna-Członek Komisji ds. Kontaktów z Mieszkańcami