Struktura organizacyjna
 Image
Kadra zarządzająca RSM PIONIER 
Image Andrzej Nowakowski - prezes Zarządu RSM PIONIER w Kutnie
Image Krzysztof Matusiak - zastępca prezesa ds. technicznych i GZM
Image Lidia Tomaszewskazastępca prezesa ds. ekonomicznych Główny Księgowy 
Rada nadzorcza RSM PIONIER


Kucharski Jacek - Przewodniczący  Rady Nadzorczej

Kaźmierczak Andrzej - Z-ca Przewodniczącego  Rady Nadzorczej

Zwierzyńska Hanna - Sekretarz Rady Nadzorczej

Włodarczyk Andrzej - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Golan Zofia-Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Mazur Krzysztof - Członek Komisji Rewizyjnej

Modliński Jarosław - Członek Komisji Rewizyjnej

Stelmasiak Arkadiusz - Członek Komisji Rewizyjnej

Lewandowski Józef - Przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Technicznej  

Krysztofik Wiesław - Z-ca Przewodniczącego Komisji

Rolewski Marek - Sekretarz Komisji Inwestycyjno-Technicznej

Karasiński Jan - Członek Komisji Inwestycyjno-Technicznej

Bartczak Zenon - Członek Komisji Inwestycyjno-Technicznej

Swyszcz Jerzy - Członek Komisji Inwestycyjno-Technicznej

Truszczyński Adam - Przewodniczący Komisji ds. Kontaktów z Mieszkańcami      

Popławski Dariusz - Z-ca Przewodniczącego Komisji  ds.Kontaktów z Mieszkańcami             

Maj Janina - Członek Komisji ds. Kontaktów z Mieszkańcami            

Płucienniczak  Urszula - Członek Komisji ds. Kontaktów z Mieszkańcami       

Kucharski Edward - Członek Komisji ds. Kontaktów z Mieszkańcami

Olesiński Ryszard - Członek Rady Nadzorczej