Struktura organizacyjna
 Image
Kadra zarządzająca RSM PIONIER 
Image Andrzej Nowakowski - prezes Zarządu RSM PIONIER w Kutnie
Image Krzysztof Matusiak - zastępca prezesa ds. technicznych i GZM
Image Lidia Tomaszewskazastępca prezesa ds. ekonomicznych Główny Księgowy 
Rada nadzorcza RSM PIONIER


Góreczny Zdzisław - Przewodniczący  RN                        

Grzelak Włodzimierz-Z-ca Przewodniczącego  RN           

Trojak Małgorzata-Sekretarz RN                                      

Waldemar Tatarata-Przewodniczący Komisji Rewizyjnej                                                            

Włodarczyk Andrzej-Członek Komisji Rewizyjnej                                         

Mazur Krzysztof-Członek Komisji Rewizyjnej                                                         

Zwierzyńska Hanna- Członek Komisji Rewizyjnej                                         

Kaźmierczak Andrzej-Członek Komisji Rewizyjnej          

Stelmasiak Stanisław-Członek Komisji Rewizyjnej          

Jędrzejczak Bogusław-Przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Technicznej

Krysztofik Wiesław-Członek Komisji Inwestycyjno-Technicznej                

Rolewski Marek- Komisji Inwestycyjno-Technicznej              

Olesiński Ryszard-Członek Komisji Inwestycyjno-Technicznej              

Modliński Jarosław-Członek Komisji Inwestycyjno-Technicznej              

Chmurski Andrzej-Członek Komisji Inwestycyjno-Technicznej

Kolasińska Elżbieta-Przewodniczący Komisji ds. Kontaktów z Mieszkańcami

Rojek Barbara-Członek Komisji ds. Kontaktów z Mieszkańcami     

Rossa Katarzyna-Członek Komisji ds. Kontaktów z Mieszkańcami

Kwapiński Marian-Członek Komisji ds. Kontaktów z Mieszkańcami 

Kucharski Edward-Członek Komisji ds. Kontaktów z Mieszkańcami