Rys historyczny
Pierwsza próba powstania Spółdzielni została poczyniona w listopadzie 1957 roku przy pomocy ówczesnego Przewodniczącego Prezydium rady Miejskiej. Jednakże do powstania spółdzielni nie doszło ze względu na kontrowersyjną postawę osób znajdujących się w dobrej sytuacji materialnej, która wnioskowała o powołanie spółdzielni mieszkaniowej typu własnościowego. 

Kolejną próbę zorganizowania spółdzielni mieszkaniowej ponowiono w 1958 roku. Pierwsze, założycielskie Walne Zgromadzenie Członków odbyło się 26 marca 1958 roku. W dniu 1 września 1958 roku do Oddziału Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Łodzi wystąpił Przewodniczący PMRN z akceptacją i poparciem zarówno samego powołania spółdzielni, jak i składu organów spółdzielczych. 

Jednakże dopiero 6 września 1958 r. Zarząd i Rada Nadzorcza wystąpiły o wydanie oświadczenia uzasadniającego celowość założenia spółdzielni, które uzyskano 18 września 1958 r. 

Formalno-prawnym aktem powołania spółdzielni było jej zarejestrowanie w Sądzie Powiatowym 24 października 1958 r.. Natomiast 29 grudnia 1958 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kutnie została oficjalnie przyjęta na członka Związku Spółdzielni Mieszkaniowych.
Termomodernizacja zasobów spółdzielni