Rady osiedlowe

 

SKŁAD  RADY OSIEDLA „GRUNWALD-ŁĄKOSZYN”

Kaźmierczak Andrzej - Przewodniczący Rady Osiedla
Mazur Krzysztof- Z-ca Przewodniczącego RO
Rossa Katarzyna - Sekretarz RO
Lewandowski Maciej -Członek RO
Modliński Jarosław -Członek RO
Pińkowski Sławomir-Członek RO
Szubski Józef-Członek RO
Swyszcz Jerzy-Członek RO
Znyk Paulina - Członek RO
Walczak Krzysztof-Członek RO
 
SKŁAD  RADY OSIEDLA  „ŚRÓDMIEŚCIE”
 
Kucharski Jacek- Przewodniczący Rady Osiedla
Włodarczyk Andrzej-Z-ca Przewodniczącego RO
Golan Zofia-Sekretarz RO
Marek Rolewski-Członek RO
Taraska Wiesław-Członek RO

 
SKŁAD  RADY OSIEDLA „TARNOWSKIEGO-REJTANA”

 
Zwierzyńska Hanna-Przewodniczący Rady Osiedla
Olesiński Ryszard-Z-ca Przewodniczącego RO
Paluszkiewicz Hanna-Sekretarz RO
Krysztofik Wiesław -Członek RO
Tomaszewski Łukasz-Członek RO