Rady osiedlowe

 

SKŁAD  RADY OSIEDLA „GRUNWALD-ŁĄKOSZYN”

Lewandowski Józef - Przewodniczący Rady Osiedla
Szubski Józef- Z-ca Przewodniczącego RO
Popławski Dariusz-Sekretarz RO
Lewandowski Maciej-Członek RO
Karasiński Jan-Członek RO
Bartczak Zenon-Członek RO
Kowalczyk Andrzej-Członek RO
Swyszcz Jerzy-Członek RO
Walczak Krzysztof-Członek RO
 
SKŁAD  RADY OSIEDLA  „ŚRÓDMIEŚCIE”
 
Kucharski Jacek- Rady Osiedla
Baranowska Barbara-Z-ca Przewodniczącego RO
Wasilewska Jolanta-Sekretarz RO
Brzozowska Jadwiga-Członek RO
Tecław Anna-Członek RO
Golan Zofia-Członek RO
 
SKŁAD  RADY OSIEDLA „TARNOWSKIEGO-REJTANA”

 
Truszczyński Adam-Przewodniczący Rady Osiedla
Klimczak Krystyna-Z-ca Przewodniczącego RO
Paluszkiewicz Hanna-Sekretarz RO
Płucienniczak Urszula -Członek RO
Ostrowski Zdzisław-Członek RO