Przedmiot działania
Przedmiotem działania jest realizacja statusowego założenia Spółdzielni Mieszkaniowej jakim jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych i oświatowo-kulturalnych, wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczym osiedlu lub budynku. 

W ramach prowadzonej działalności Spółdzielnia: 
  • nabywa tereny na własność lub użytkowanie wieczyste;
  • buduje lub nabywa domy mieszkalne, urządzenia pomocnicze i gospodarcze, lokale użytkowe, garaże; 
  • prowadzi gospodarkę zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi oraz zarządza majątkiem własnym i domami przyjętymi w administrację 
  • prowadzi działalność społeczną i oświatowo-kulturalna, organizuje wśród członków ich środowisku wzajemną pomoc społeczną i krzewi kulturę współżycia; 
  • prowadzi zakłady remontowo-budowlane, usługowe i produkcji pomocniczej; 
  • może prowadzić działalność handlową, usługową, produkcyjną i oświatową.