Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie informuje, iż posiada do wynajęcia lokal użytkowy położony w Kutnie przy ulicy:

Grunwaldzka 10 o pow. użytkowej 118,80 m2 stawka eksploatacyjna wynosi netto 10,00 zł/m2

Podrzeczna 38 o pow. użytkowej 48,30 m2 stawka eksploatacyjna wynosi netto 15,00 zł/m2 (I piętro)

Telefon kontaktowy: 24 3552619