Dotychczasowe inwestycje
W marcu 1959 roku Spółdzielnia rozpoczęła budowę pierwszego bloku mieszkalnego przy ul. Staszica o powierzchni 880 m2 i 18 mieszkaniach. Budynek został oddany do użytku w listopadzie 1960 roku. Kolejnym krokiem było podjęcie decyzji o realizacji zespołu 3 budynków, które określono osiedlem Staszica I. 

W czerwcu 1962 r. Spółdzielnia wykupiła od rady narodowej budynek gdzie zlokalizowano pierwszą placówkę usługową sfinansowaną nakładami spółdzielczości mieszkaniowej. Następnie podjęto realizację zespołu mieszkaniowego przy ul. Sowińskiego i Chodkiewicza. 

W październiku 1966 roku rozpoczęto budowę pierwszego osiedla spółdzielczego którym stał się zespół mieszkaniowy ulic Długosza, Staszica, Barlickiego i Kościuszki. Oprócz budynków mieszkalnych powstało tam zaplecze handlowo - usługowe oraz wolnostojąca kotłownia. 

W 1970 roku rozpoczęto budowę małego zespołu mieszkaniowego 4 bloki - Staszica II, które były pierwszymi budynkami spółdzielczymi w Kutnie posiadającymi centralnie dostarczaną ciepłą wodę. Jesienią 1971 roku rozpoczęto budowę osiedla STADION. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wszystkie obiekty realizowano w technologiach tzw. wielkiej płyty OWT-67 i OWT-75. 

Realizację największego spółdzielczego osiedla GRUNWALD rozpoczęto we wrześniu 1973r., natomiast od 1977r. podjęto budowę nowego zespołu mieszkaniowego TARNOWSKIEGO. Zrealizowany blok w 1986 roku przy ul. Podrzecznej był pierwszym budynkiem w CENTRUM II, a w tym okresie rozpoczęto realizację zespołu mieszkaniowego KRASIŃSKIEGO. Na osiedlu REJTANA klucze do mieszkań pierwsi lokatorzy otrzymali w grudniu 1987 roku. 

W 1991 roku w przygotowywanym osiedlu dla 15 tysięcy mieszkańców ŁĄKOSZYNIE odbiór pierwszego budynku wielorodzinnego nastąpił we wrześniu 1991 roku. Ponadto w zastępstwie inwestorskim PIONIER zrealizował m.in. kompleks 3 budynków z usługami w parterze na ul. Podrzecznej. 

Do 1998 roku oddano jeszcze 660 mieszkań. Zmiany zasad finansowania spółdzielczego budownictwa stworzyły problemy z zasiedleniem mieszkań, i część lokatorów RSM PIONIER wprowadziły w pętlę zadłużenia finansowego. W budownictwie wielorodzinnym od tego czasu oddano jedynie w 1996 r. 2 klatkową dobudowę do bloku przy ul. Grunwaldzkiej o pow. użytkowej 1278m2 i 30 mieszkaniach. 

Ponadto wykonano również 3 zespoły domków jednorodzinnych: 
  • w 1994 roku - 9 domków o pow. 120 m2 p.u. każdy 
  • w 1996 roku - 18 domków o łącznej powierzchni 2860 m2 p.u. 
  • w 1997 roku - 5 domków o powierzchni 1128 m2 p.u. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa PIONIER w 1998 roku rozpoczęła termomodernizację budynków znajdujących się w jej zasobach, którą prowadziła przy pomocy dotacji a następnie w niewielkim zakresie ze środków własnych. W listopadzie 1999 r. utworzony został w Spółdzielni Fundusz Termomodernizacyjny. W 2000 r. w ramach utworzonego Funduszu oraz  kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych kontynuowana jest termomodernizacja. Zakończenie prac związanych z termomodernizacją możliwe będzie w momencie spełnienia wymagań energochłonności przez wszystkie zasoby Spółdzielni.