Balkony I miejsca

1. Barbara Cebula – Reja 8

2. Anna Maślisz – Tarnowskiego 13 A