Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kutnie informuje, że   

21 grudnia  2019r. (sobota) jest dniem pracującym w RSM „Pionier” w Kutnie. 

Natomiast 24 grudnia 2019r. (Wigilia) jest dniem wolnym od pracy.