Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier" w Kutnie informuje, iż od dnia 2 czerwca 2020r interesanci będą przyjmowani przez Zarząd i Radę Nadzorczą w dniach przyjęć interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.


Terminy należy uzgadniać po numerami telefonów:


24 3552600 - przyjęcia przez Zarząd Spółdzielni.


24 3552608 - przyjęcia przez Radę Nadzorczą