Zarząd RSM „Pionier” w Kutnie informuje, że Walne Zgromadzenie RSM „Pionier”w Kutnie odbyte w czterech częściach w dniach od 23 do 26 kwietnia 2019 roku podjęło Uchwały:


Uchwała Nr 1/2019 Walnego Zgromadzenia zatwierdzająca sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018 rok

Uchwała Nr 2/2019 Walnego Zgromadzenia zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

Uchwała Nr 3/2019 zatwierdzająca podział nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2018 r.

Uchwała Nr 4/2019 Walnego Zgromadzenia przyjmująca protokół z lustracji częściowej dotyczącej budownictwa mieszkaniowego prowadzonego przez Spółdzielnię w 2018 roku.

Uchwała Nr 5/2016 Walnego Zgromadzenia zatwierdzająca sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2018 rok.

Uchwała Nr 6/2019 Walnego Zgromadzenia udzielająca absolutorium członkowi  Zarządu RSM „Pionier” w Kutnie Panu Andrzejowi Nowakowskiemu za 2018 r.

Uchwała Nr 7/2019 Walnego Zgromadzenia udzielająca absolutorium członkowi  Zarządu RSM „Pionier” w Kutnie Panu Krzysztofowi Matusiakowi  za 2018 r.

Uchwała Nr 8/2019 Walnego Zgromadzenia udzielająca absolutorium członkowi  Zarządu RSM „Pionier” w Kutnie Pani Lidii Tomaszewskiej za 2018 r.

Uchwała Nr 9/2019 Walnego Zgromadzenia dotycząca wyboru Rady Nadzorczej RSM „Pionier” w Kutnie

Uchwała Nr 10/2019 Walnego Zgromadzenia dotycząca wyboru Rad Osiedli RSM „Pionier” w Kutnie