Informacja

E-usługa, telefon zamiast wizyty w siedzibie i administracjach spółdzielni.


Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form kontaktu, telefonu oraz skrzynek wrzutowych na korespondencję umieszczonych przy drzwiach wejściowych do biurowca spółdzielni i administracji.         

Kontakt mailowy:pionier@pionierkutno.pl , pionierk@poczta.onet.pl       

Telefony:

Centrala - 24 355-26-00           

Administracja „Grunwald-Łąkoszyn”      -24 355-26-37

Administracja „Śródmieście” -24 355-26-22

Administracja „Tarnowskiego-Rejtana” -24 355-26-33

Pogotowie Techniczne - 24 355-26-24

 

                                                                                  Zarząd Spółdzielni


Informacja


W związku z rezygnacją ze stanowiska Prezesa Zarządu i Z-cy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych – Głównej Księgowej z dniem 31.12.2021r. został powołany nowy Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kutnie w składzie:

Prezes Zarządu  - Krzysztof Matusiak

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i GZM  -Michał Tetkowski

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy - Barbara Pietrzak


Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier" w Kutnie informuje, iż od dnia 2 czerwca 2020r interesanci będą przyjmowani przez Zarząd i Radę Nadzorczą w dniach przyjęć interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.


Terminy należy uzgadniać po numerami telefonów:


24 3552600 - przyjęcia przez Zarząd Spółdzielni.


24 3552608 - przyjęcia przez Radę Nadzorczą

Wszystkie informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w zakładce dokumenty lub pod poniższym linkiem.