INFORMACJA O NOWEJ  INWESTYCJI NA OSIEDLU ŁĄKOSZYN

ETAP II INWESTYCJI

W dniu 6.07.2020 r  RSM Pionier rozpocznie nabór osób zainteresowanych zakupem mieszkań w tym budynku. 

Podania można składać w wersji papierowej  lub  elektronicznej .

Kliknij i dowiedz się więcej …..

email: pionierk@poczta.onet.pl      

Kontakt telefoniczny:

DZIAŁ TECHNICZNY  24 355-26-23      DZIAŁ  GZM 24 355-26-19

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa PIONIER
        Kutno, ul. Staszica 21, tel .24-355-26-00

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier" w Kutnie informuje, iż od dnia 2 czerwca 2020r interesanci będą przyjmowani przez Zarząd i Radę Nadzorczą w dniach przyjęć interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.


Terminy należy uzgadniać po numerami telefonów:


24 3552600 - przyjęcia przez Zarząd Spółdzielni.


24 3552608 - przyjęcia przez Radę Nadzorczą

Zarząd RSM PIONIER w Kutnie informuje, iż zgodnie z art. 90* ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zostanie zwołane w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.

 *Art.  90.  Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.


Informacja.

E-usługa, telefon zamiast wizyty w siedzibie i administracjach spółdzielni.
 
Zdecydowaliśmy się na czasowe ograniczenie dostępu do biur spółdzielni ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa.
Ograniczenie dostępu potrwa do odwołania.
Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form kontaktu, telefonu.
 
Kontakt mailowy : pionierk@poczta.onet.pl
Telefony:
Siedziba spółdzielni – 24 355-26-00
Administracja Grunwald - Łąkoszyn – 24 355-26-37
Administracja Śródmieście – 24 355-26-22
Administracja Tarnowskiego – 24 355-26-33
Pogotowie techniczne – 24 355-26-24


Wszystkie informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w zakładce dokumenty lub pod poniższym linkiem.