Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kutnie informuje, że   

21 grudnia  2019r. (sobota) jest dniem pracującym w RSM „Pionier” w Kutnie. 

Natomiast 24 grudnia 2019r. (Wigilia) jest dniem wolnym od pracy. 


Zarząd RSM „Pionier” w Kutnie informuje, że Walne Zgromadzenie RSM „Pionier”w Kutnie odbyte w czterech częściach w dniach od 23 do 26 kwietnia 2019 roku podjęło Uchwały:


Uchwała Nr 1/2019 Walnego Zgromadzenia zatwierdzająca sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018 rok

Uchwała Nr 2/2019 Walnego Zgromadzenia zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

Uchwała Nr 3/2019 zatwierdzająca podział nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2018 r.

Uchwała Nr 4/2019 Walnego Zgromadzenia przyjmująca protokół z lustracji częściowej dotyczącej budownictwa mieszkaniowego prowadzonego przez Spółdzielnię w 2018 roku.

Uchwała Nr 5/2016 Walnego Zgromadzenia zatwierdzająca sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2018 rok.

Uchwała Nr 6/2019 Walnego Zgromadzenia udzielająca absolutorium członkowi  Zarządu RSM „Pionier” w Kutnie Panu Andrzejowi Nowakowskiemu za 2018 r.

Uchwała Nr 7/2019 Walnego Zgromadzenia udzielająca absolutorium członkowi  Zarządu RSM „Pionier” w Kutnie Panu Krzysztofowi Matusiakowi  za 2018 r.

Uchwała Nr 8/2019 Walnego Zgromadzenia udzielająca absolutorium członkowi  Zarządu RSM „Pionier” w Kutnie Pani Lidii Tomaszewskiej za 2018 r.

Uchwała Nr 9/2019 Walnego Zgromadzenia dotycząca wyboru Rady Nadzorczej RSM „Pionier” w Kutnie

Uchwała Nr 10/2019 Walnego Zgromadzenia dotycząca wyboru Rad Osiedli RSM „Pionier” w Kutnie

Osoby zainteresowane prosimy o składanie  podań tylko w wersji papierowej przez biuro podawcze w siedzibie RSM Pionier !


Folder do pobrania - pdf

Wszystkie informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w zakładce dokumenty lub pod poniższym linkiem.

W piątek, 20 października, miało miejsce przekazanie kluczy lokatorom, którzy kupili mieszkania z III etapu „Wilczej Eski”. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia. Nabywcom życzymy zadowolenia z nowego, własnego M!

W piątek, 29 kwietnia, miało miejsce przekazanie kluczy lokatorom, którzy kupili mieszkania z II etapu „Wilczej Eski”. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia. Jednocześnie informujemy, że wszystkie mieszkania w zadaniu „Wilcza Eska” zostały sprzedane. Nabywcom życzymy zadowolenia z nowego, własnego M!

Informujemy, że wszystkie mieszkania na zadaniu "Wilcza Eska" zostały sprzedane.

Życzymy nabywcom zadowolenia z zamieszkiwania.

Chętnych do zakupu mieszkania  zapraszamy do zapoznania się z nową inwestycją "Łąkoszyn Plus"

Zdjęcia z inwestycji - Osiedle domów wielorodzinnych zlokalizowane przy ul. Bukowej na osiedlu Łąkoszyn.