Zarząd RSM „Pionier” w Kutnie informuje, iż dzień 24 grudnia 2015 roku oraz dzień 31 grudnia 2015 roku są w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kutnie dniami wolnymi od pracy.


Zielona ekierka
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ?PIONIER" w Kutnie od 2000r. prowadzi proces termomodernizacji swoich zasobów, które zostały wybudowane w latach 1960 - 1997. 

W ramach tego procesu wykonywane są następujące roboty: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, wymiana okien klatek schodowych, modernizacja instalacji c.o. i c.w. 

Celem przeprowadzonych działań jest obniżenie zużycia energii cieplnej przez budynki, podniesienia komfortu zamieszkania oraz zmiany architektoniczne osiedli.

Zdjęcia z inwestycji - Osiedle domów wielorodzinnych zlokalizowane przy ul. Bukowej na osiedlu Łąkoszyn.